สินค้า

แผ่นเหล็กยึดแรง metalstrap

เป็นแผ่นเหล็กที่ใช้ยึดในการก่อระหว่างอิฐกับอิฐ หรือเสา ต่างๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังที่ทำการก่อคุณภาพของmetalstrap จะแกร่งมากหลังการก่อและเป็นชิ้นงานที่ทำให้ผนังต่างๆมีความแข็งแรง คงทน และตรงตามแนวที่ต้องการ

หัวปั่นปูน

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผสมให้เนื้อปูนเข้ากัน เนียนเหนียวไม่เป็นก้อนหรือเป็นเม็ด ด้วยเวลาที่รวดเร็วและประหยัดเนื้อปูนเวลาก่อและฉาบ

เหล็กชุดเซาะร่อง
เกรียงกระดาษทราย

เกรียงฟันปลา

เป็นอุปกรณ์ที่มีฟันถี่และคมเพื่อช่วยทอนเนื้อปูนส่วนเกินออกโดยง่าย ไว ลดความเสียหาย ด้วยน้ำหนักของด้ามที่พอเหมาะจึงทำให้งานง่ายสะดวกรวดเร็วและไม่ทำให้ผนังสะเทือน และเคลื่อนตัว

ฆ้อนยาง

เป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก 1 ปอด์นเต็ม หน้าฆ้อนเรียบแบน ใช้สำหรับขยับอิฐที่ก่อให้เข้ารูป ตามช่องที่ทำการก่อยากเพื่อลดเวลาการแต่งผนังให้เข้าฉากและไม่ทำให้อิฐหักหรือเสียทรง และเสียผิวจะทำให้ง่ายและลดเวลา

เลื่อยตัดอิฐมวลเบา

เป็นเลื่อยที่มีขนาดฟันที่ใหญ่มาก สามารถตัดอิฐได้รวดเร็วและสะดวกและง่ายลดความเสียหาย ของอิฐโดยไม่ต้องมีเศษเสียหายสามารถตัดอิฐไได้ทุกขนาดการก่อจึงทำให้งานก่อไม่มีช่องว่าง เวลาฉาบก็จะทำได้อย่างรวดเร็ว

เกรียงก่ออิฐ ขนาด 7.5 cm.

เกรียงก่ออิฐใช้สำหรับการก่ออิฐมวลเบาเพื่อประหยัดเนื้อปูนและเร็วกับการก่อ เกรียงจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามขนาดของอิฐที่ใช้ก่อ

เกรียงก่ออิฐ ขนาด 10 cm.

เกรียงก่ออิฐใช้สำหรับการก่ออิฐมวลเบาเพื่อประหยัดเนื้อปูนและเร็วกับการก่อ เกรียงจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามขนาดของอิฐที่ใช้ก่อ

เกรียงก่ออิฐ ขนาด 12.5 cm.

เกรียงก่ออิฐใช้สำหรับการก่ออิฐมวลเบาเพื่อประหยัดเนื้อปูนและเร็วกับการก่อ เกรียงจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามขนาดของอิฐที่ใช้ก่อ

เกรียงก่ออิฐ ขนาด 15 cm.

เกรียงก่ออิฐใช้สำหรับการก่ออิฐมวลเบาเพื่อประหยัดเนื้อปูนและเร็วกับการก่อ เกรียงจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามขนาดของอิฐที่ใช้ก่อ

เกรียงก่ออิฐ ขนาด 20 cm.

เกรียงก่ออิฐใช้สำหรับการก่ออิฐมวลเบาเพื่อประหยัดเนื้อปูนและเร็วกับการก่อ เกรียงจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามขนาดของอิฐที่ใช้ก่อ

พุ๊กยึดอิฐมวลเบา

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะสำหรับยึดติดเครื่องใช้ต่างๆที่มีน้ำหนักที่ต้องติดกับผนังอิฐมวลเบา โดยเฉพาะเท่านั้น สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 50 kg -1000kg.

เซี้ยมสำเร็จ

เป็นชิ้นงานที่สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจับเซี้ยม และทำให้ขอบมุมต่างๆมีความสวยงาม ประหยัดทั้งเวลาและค่าแรงมากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายปกติ

ฉากสำหรับผนัง Wall panel
ชุดอุปกรณ์ ติดตั้งผนัง Wall Panel
Copyright © 2013-2023 sk-metalstrap.com All Rights Reserved.